Pengalaman tidak boleh menjadi sumber kebenaran. Kebenaran harus menguji pengalaman.

Iklan