Pengalaman tidak boleh menjadi sumber kebenaran. Kebenaran harus menguji pengalaman.

Man of God: “Have peace with God — at war with Satan”